Xidmət Haqqında

Təsərrüfat sistemi fəaliyyətinin prosedur və metodları-nın yoxlanması, istehsalatın və müəssisə işinin effektivli-yinin qiymətləndirilməsi